Persondatapolitik

Persondatapolitik for VID

Dataansvar
Foreningen behandler personoplysninger om VID's kontaktpersoner i de foreninger, som er medlemmer.
Vi gemmer dine oplysninger, indtil du beder os slette dem, eller vi konstaterer, at de ikke længere er gyldige.

Dataansvarlig
Foreningen er dataansvarlig og kan kontaktes på kontakt@vinterbader.com.
Formand/sekretær sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Personoplysninger
De eneste oplysninger vi gemmer, er den mail adresse, som VID's bestyrelse og VID's medlemsklubber kan benytte til kontakt.
Vi anbefaler at man benytter en klubmail hvis muligt: fx. formand@badeklub.dk og ikke en personlig mail adresse.
Medlemslisten med mail adresser er offentlig tilgængelig.


Formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger, for at VID's medlemmesklubber kan kontakte hinanden for udveksling erfaringer.

Samtykke
Ved tilmelding til VID accepterer man således at den opgivne mail adresse for kontaktpersonen er offentlig tilgængelig.

Videregivelse af oplysninger
VID videregiver ikke oplysninger ud over det ovenfor beskrevne, men oplysninger givet af en medlemsklub i forbindelse med erfaringsdeling
videregives til medlemmerne.

Det er den medlemsklub, som sender oplysninger, der er ansvarlig for overholdelse af persondataloven.